Rivers valpar

 

rosso21m.jpg (33509 bytes)
Sommarhagens Donatello Rosso
Rosso - Utställd med 1:a pris och HP

coccos9m.jpg (21774 bytes)
Sommarhagens De La Coccos
Maxi - Utställd i valpklass med HP

saba2ar.jpg (25502 bytes)
Sommarhagens Daiquiri
Saba - Tävlar LC. Erhöll CACIL -05.

dashing22m.jpg (27513 bytes)
Sommarhagens Dashing Daquelle
Dashing - Cert, tränar LC

alva2ar.jpg (27534 bytes)
Sommarhagens Di Carma - Hemsida
Alva - Utställd med 1:a pris och HP.

Avliden i olycka -07.

mocca22m.jpg (31996 bytes)
Sommarhagens Di Mocca Mixx
Mocca - Lure coursing licens, tävlat på 2 KM
Utställd med 1:a pris och HP.

lea20m.jpg (23307 bytes)
Sommarhagens Deyah Qisch
Lea

 mira3ar.jpg (32367 bytes)
Mamma till kullen Hot Isle Devil in Disquise "Mira"
Äg: Sommarhagens kennel

 

Tillbaka